k.ú.: 722910 - Pobučí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536393 - Jestřebí NUTS5 CZ0715536393
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1016296
zahrada 74 60406
ovoc. sad 1 3906
travní p. 236 1469287
lesní poz 268 1302446
vodní pl. nádrž přírodní 1 514
vodní pl. nádrž umělá 1 479
vodní pl. tok přirozený 1 101
zast. pl. zbořeniště 3 1086
zast. pl. 79 30679
ostat.pl. jiná plocha 14 4658
ostat.pl. manipulační pl. 15 40240
ostat.pl. neplodná půda 124 98861
ostat.pl. ostat.komunikace 80 89632
ostat.pl. pohřeb. 1 1309
ostat.pl. silnice 4 37282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3321
Celkem KN 1070 4160503
Par. KMD 1070 4160503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 79
LV 111
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2016
KM-D 1:2000 10.10.2000 22.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1882 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 00:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.