k.ú.: 722880 - Zámělíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554111 - Poběžovice NUTS5 CZ0321554111
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 3065084
zahrada 55 22109
travní p. 53 259929
lesní poz 85 697091
vodní pl. nádrž přírodní 1 342
vodní pl. rybník 1 22592
vodní pl. tok přirozený 8 41532
vodní pl. tok umělý 2 6969
vodní pl. zamokřená pl. 2 1539
zast. pl. zbořeniště 7 5095
zast. pl. 55 33042
ostat.pl. dráha 2 34271
ostat.pl. jiná plocha 46 24355
ostat.pl. manipulační pl. 6 5070
ostat.pl. neplodná půda 75 143133
ostat.pl. ostat.komunikace 44 87637
ostat.pl. silnice 5 52703
ostat.pl. zeleň 10 25138
Celkem KN 545 4527631
Par. DKM 401 3805917
Par. KMD 144 721714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 51
LV 74
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.02.2015 1:1000 20.02.2015 *)
KMD 1:1000 16.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.02.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.