k.ú.: 722863 - Poběžovice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554111 - Poběžovice NUTS5 CZ0321554111
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 3969718
zahrada 401 170042
ovoc. sad 1 1576
travní p. 237 632536
lesní poz 19 989333
vodní pl. nádrž přírodní 2 546
vodní pl. nádrž umělá 11 7733
vodní pl. rybník 4 21082
vodní pl. tok přirozený 14 18234
vodní pl. tok umělý 128 50564
zast. pl. zbořeniště 10 901
zast. pl. 673 189790
ostat.pl. dráha 19 119966
ostat.pl. jiná plocha 319 248120
ostat.pl. manipulační pl. 129 257372
ostat.pl. neplodná půda 54 117773
ostat.pl. ostat.komunikace 228 152919
ostat.pl. pohřeb. 5 19711
ostat.pl. silnice 90 142888
ostat.pl. skládka 1 28349
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 51780
ostat.pl. zeleň 31 118538
Celkem KN 2588 7309471
Par. DKM 2588 7309471
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 2
Celkem BUD 627
byt.z. byt 163
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 168
LV 684
spoluvlastník 1044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2012
DKM-KPÚ 23.08.2010 1:1000 31.08.2010 *)
Ins. A 1:2000 21.07.1951 27.04.2012 21.7.1951 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 04.09.1931 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 30.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička