k.ú.: 722847 - Skuhrov pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 1629729
zahrada 57 39778
travní p. 86 171074
lesní poz 3 20585
vodní pl. nádrž přírodní 3 3547
vodní pl. rybník 1 9927
vodní pl. tok přirozený 28 24072
vodní pl. tok umělý 1 197
vodní pl. zamokřená pl. 1 788
zast. pl. 49 28701
ostat.pl. dráha 6 21003
ostat.pl. jiná plocha 50 38968
ostat.pl. manipulační pl. 21 26737
ostat.pl. neplodná půda 43 28706
ostat.pl. ostat.komunikace 49 26681
ostat.pl. silnice 7 19003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1058
Celkem KN 831 2090554
Par. KMD 831 2090554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 47
LV 105
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2008
S-SK GS 1:2880 1900 18.08.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.07.2019 16:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.