k.ú.: 722839 - Pňovice pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 734 3182311
zahrada 92 71708
travní p. 458 1021850
lesní poz 87 1548903
vodní pl. nádrž přírodní 12 2048
vodní pl. nádrž umělá 5 28680
vodní pl. tok přirozený 85 43841
vodní pl. tok umělý 28 6178
zast. pl. společný dvůr 4 1601
zast. pl. zbořeniště 4 703
zast. pl. 117 65076
ostat.pl. dráha 1 2012
ostat.pl. jiná plocha 80 63026
ostat.pl. manipulační pl. 25 35785
ostat.pl. neplodná půda 201 195034
ostat.pl. ostat.komunikace 180 125533
ostat.pl. pohřeb. 1 394
ostat.pl. silnice 61 55074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2142
ostat.pl. zeleň 4 148
Celkem KN 2186 6452047
Par. KMD 2186 6452047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 111
byt.z. byt 21
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 40
LV 228
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2014
S-SK GS 1:2880 1830 01.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 07:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.