k.ú.: 722839 - Pňovice pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 738 3179944
zahrada 92 71708
travní p. 457 1021970
lesní poz 87 1548903
vodní pl. nádrž přírodní 12 2048
vodní pl. nádrž umělá 5 28680
vodní pl. tok přirozený 85 43841
vodní pl. tok umělý 28 6178
zast. pl. společný dvůr 4 1601
zast. pl. zbořeniště 4 703
zast. pl. 115 64725
ostat.pl. dráha 1 2012
ostat.pl. jiná plocha 80 66447
ostat.pl. manipulační pl. 25 35785
ostat.pl. neplodná půda 202 195214
ostat.pl. ostat.komunikace 173 124479
ostat.pl. pohřeb. 1 394
ostat.pl. silnice 60 55074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2193
ostat.pl. zeleň 4 148
Celkem KN 2180 6452047
Par. KMD 2180 6452047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 21
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 40
LV 230
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2014
S-SK GS 1:2880 1830 01.08.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.