k.ú.: 722120 - Bolevec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 442 1162382
zahrada skleník-pařeniš. 7 137
zahrada 1998 1115897
travní p. 61 179467
lesní poz les s budovou 2 271
lesní poz les(ne hospodář) 3 41397
lesní poz ostat.komunikace 4 6204
lesní poz 160 8156898
vodní pl. nádrž umělá 4 529967
vodní pl. rybník 8 275184
vodní pl. tok přirozený 5 66997
vodní pl. tok umělý 1 326
vodní pl. zamokřená pl. 16 71068
zast. pl. společný dvůr 5 3514
zast. pl. zbořeniště 11 2791
zast. pl. 3734 806207
ostat.pl. dráha 25 141994
ostat.pl. jiná plocha 822 705725
ostat.pl. manipulační pl. 59 110162
ostat.pl. neplodná půda 23 42038
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 11630
ostat.pl. ostat.komunikace 834 1067208
ostat.pl. pohřeb. 1 22553
ostat.pl. silnice 63 284103
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 205226
ostat.pl. zeleň 764 1018596
Celkem KN 9112 16027942
Par. DKM 9112 16027942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 316
č.p. doprava 3
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 104
č.p. rod.dům 1298
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 24
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 299
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 500
bez čp/če jiná st. 518
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 78
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če ubyt.zař 31
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 9
Celkem BUD 3401
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 12673
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 509
byt.z. j.nebyt 87
byt.z. rozest. 3
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 231
obč.z. garáž 120
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 13647
LV 16109
spoluvlastník 35201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2003
Ins. A 1:1000 01.01.1956 10.11.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 25.09.2020 06:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička