k.ú.: 721930 - Plotiště nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 836 4097713
zahrada 601 376978
ovoc. sad 2 11792
travní p. skleník-pařeniš. 1 136
travní p. 45 58607
vodní pl. nádrž umělá 5 18265
vodní pl. tok přirozený 91 51920
vodní pl. tok umělý 52 16920
vodní pl. zamokřená pl. 5 1876
zast. pl. společný dvůr 19 3382
zast. pl. zbořeniště 11 1390
zast. pl. 1026 471062
ostat.pl. dráha 9 139893
ostat.pl. jiná plocha 257 178307
ostat.pl. manipulační pl. 232 515584
ostat.pl. neplodná půda 51 48706
ostat.pl. ostat.komunikace 356 245643
ostat.pl. pohřeb. 2 7535
ostat.pl. silnice 173 136333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15982
ostat.pl. zeleň 77 37266
Celkem KN 3861 6435290
Par. DKM 3861 6435290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 437
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 37
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 190
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obchod 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 10
Celkem BUD 984
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 95
LV 1093
spoluvlastník 1614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.08.2008 1:1000 10.09.2008 *) III.etapa KPÚ
DKM-KPÚ 27.04.2007 1:1000 23.05.2007 *) zbytek KÚ-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 01.08.2006 intravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.05.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.05.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 03:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.