k.ú.: 721859 - Plchůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 1189674
zahrada 116 61887
travní p. 398 987049
lesní poz les s budovou 3 131
lesní poz 156 631595
vodní pl. nádrž přírodní 1 2057
vodní pl. rybník 2 302823
vodní pl. tok přirozený 79 74246
vodní pl. tok umělý 22 6215
zast. pl. společný dvůr 4 1940
zast. pl. zbořeniště 3 662
zast. pl. 144 33545
ostat.pl. dráha 3 41580
ostat.pl. jiná plocha 51 34700
ostat.pl. manipulační pl. 1 3835
ostat.pl. neplodná půda 29 11188
ostat.pl. ostat.komunikace 127 102316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 9052
Celkem KN 1520 3494495
Par. KMD 1520 3494495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 142
LV 230
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.09.2020 15:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička