k.ú.: 721743 - Plešovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588512 - Chropyně NUTS5 CZ0721588512
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 517574
zahrada 78 71134
ovoc. sad 2 6753
travní p. 15 24093
vodní pl. tok přirozený 6 7919
vodní pl. tok umělý 1 394
zast. pl. 125 48750
ostat.pl. jiná plocha 35 14232
ostat.pl. manipulační pl. 24 35697
ostat.pl. neplodná půda 10 14021
ostat.pl. ostat.komunikace 30 27758
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 1 10568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1684
ostat.pl. zeleň 4 671
Celkem KN 461 783046
Par. DKM 461 783046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 119
LV 152
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1995
Ins. A 1:2000 15.03.1938 30.06.1995
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.03.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 03:38

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.