k.ú.: 721719 - Višňová u Kardašovy Řečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507652 - Višňová NUTS5 CZ0313507652
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 3022294
zahrada 105 44828
travní p. 247 1014308
lesní poz 116 847636
vodní pl. rybník 44 517598
vodní pl. tok přirozený 7 1442
vodní pl. tok umělý 110 27703
zast. pl. 93 48464
ostat.pl. jiná plocha 89 92850
ostat.pl. manipulační pl. 30 24849
ostat.pl. neplodná půda 2 1064
ostat.pl. ostat.komunikace 142 113498
ostat.pl. silnice 16 19570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2159
Celkem KN 1500 5778263
Par. KMD 1500 5778263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
LV 127
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1828 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 30.09.2020 05:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička