k.ú.: 721671 - Nová Plesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 130775
zahrada 189 162630
travní p. mez, stráň 1 215
travní p. 75 83235
lesní poz les(ne hospodář) 36 99442
lesní poz 2 1123
vodní pl. tok přirozený 45 9836
zast. pl. 173 36524
ostat.pl. jiná plocha 21 11510
ostat.pl. ostat.komunikace 25 18339
ostat.pl. silnice 3 8045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7625
ostat.pl. zeleň 1 23
Celkem KN 649 569322
Par. DKM 649 569322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 2
č.p. rod.dům 114
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 168
LV 224
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2006
THM-V 1:1000 01.10.1982 13.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1982 reambulace v r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 19.09.2020 05:38

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.