k.ú.: 721620 - Plesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1788124
zahrada 323 190843
ovoc. sad 3 8193
travní p. 184 661723
lesní poz 34 2003698
vodní pl. nádrž umělá 8 37688
vodní pl. rybník 1 60
vodní pl. tok umělý 29 24711
vodní pl. zamokřená pl. 7 32865
zast. pl. společný dvůr 29 6968
zast. pl. zbořeniště 9 4003
zast. pl. 523 150729
ostat.pl. dráha 2 42705
ostat.pl. jiná plocha 126 82466
ostat.pl. manipulační pl. 65 203177
ostat.pl. neplodná půda 45 101763
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 107
ostat.pl. ostat.komunikace 240 184973
ostat.pl. silnice 51 62830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21179
ostat.pl. zeleň 72 66464
Celkem KN 1853 5675269
Par. DKM 1853 5675269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 237
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
Celkem BUD 522
byt.z. byt 207
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 17
Celkem JED 225
LV 673
spoluvlastník 1021

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2007 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 25.09.1989 06.06.2007 měřítko také 1:1000
THM-V 1:2000 19.12.1967 06.06.2007
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.10.2019 10:06

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.