k.ú.: 721620 - Plesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1788124
zahrada 323 190824
ovoc. sad 3 8193
travní p. 191 661723
lesní poz 40 2095982
vodní pl. nádrž umělá 8 37688
vodní pl. rybník 1 60
vodní pl. tok umělý 29 24711
vodní pl. zamokřená pl. 7 32865
zast. pl. společný dvůr 29 6968
zast. pl. zbořeniště 9 4003
zast. pl. 523 149447
ostat.pl. dráha 2 42705
ostat.pl. jiná plocha 125 82963
ostat.pl. manipulační pl. 64 149104
ostat.pl. neplodná půda 42 64354
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 107
ostat.pl. ostat.komunikace 240 184973
ostat.pl. silnice 54 62830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21179
ostat.pl. zeleň 72 66464
Celkem KN 1864 5675267
Par. DKM 1864 5675267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 238
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
Celkem BUD 522
byt.z. byt 207
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 55
Celkem JED 263
LV 693
spoluvlastník 1046

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2007 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 25.09.1989 06.06.2007 měřítko také 1:1000
THM-V 1:2000 19.12.1967 06.06.2007
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 04:28

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.