k.ú.: 721476 - Plánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 6862812
zahrada 440 338912
ovoc. sad 5 40258
travní p. 479 4102816
lesní poz les(ne hospodář) 4 5485
lesní poz 218 4165585
vodní pl. nádrž přírodní 8 13947
vodní pl. nádrž umělá 5 9684
vodní pl. rybník 10 101521
vodní pl. tok přirozený 55 121219
vodní pl. zamokřená pl. 1 1277
zast. pl. společný dvůr 6 580
zast. pl. zbořeniště 4 961
zast. pl. 610 255035
ostat.pl. jiná plocha 356 429340
ostat.pl. manipulační pl. 71 97948
ostat.pl. neplodná půda 88 83100
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4658
ostat.pl. ostat.komunikace 223 267689
ostat.pl. pohřeb. 3 12272
ostat.pl. silnice 18 139519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 24130
ostat.pl. zeleň 5 8056
Celkem KN 2880 17086804
EN 19 48359
PK 1625 10548410
GP 4 82405
Celkem ZE 1648 10679174
Par. DKM 1414 1128670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 335
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 24
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 108
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 603
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 24
Celkem JED 96
LV 697
spoluvlastník 947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2010
THM-V 1:1000 01.08.1975 26.05.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.