k.ú.: 721476 - Plánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 6858837
zahrada 442 338805
ovoc. sad 5 40258
travní p. 486 4102777
lesní poz les(ne hospodář) 4 5485
lesní poz 220 4170172
vodní pl. nádrž přírodní 8 13947
vodní pl. nádrž umělá 5 9684
vodní pl. rybník 11 101521
vodní pl. tok přirozený 56 121219
vodní pl. zamokřená pl. 1 1277
zast. pl. společný dvůr 5 185
zast. pl. zbořeniště 4 961
zast. pl. 604 253870
ostat.pl. jiná plocha 366 432339
ostat.pl. manipulační pl. 71 97948
ostat.pl. neplodná půda 88 83034
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4658
ostat.pl. ostat.komunikace 260 267054
ostat.pl. pohřeb. 3 12272
ostat.pl. silnice 21 137861
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 24130
ostat.pl. zeleň 14 8474
Celkem KN 2946 17086768
EN 19 48359
PK 1624 10544132
GP 4 82405
Celkem ZE 1647 10674896
Par. DKM 1473 1128706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 350
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 101
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 596
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 24
Celkem JED 96
LV 706
spoluvlastník 957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2010
THM-V 1:1000 01.08.1975 26.05.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:25

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.