k.ú.: 721476 - Plánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 6862812
zahrada 437 338990
ovoc. sad 5 40258
travní p. 477 4104402
lesní poz les(ne hospodář) 4 5485
lesní poz 218 4165585
vodní pl. nádrž přírodní 8 13947
vodní pl. nádrž umělá 5 9684
vodní pl. rybník 10 101521
vodní pl. tok přirozený 55 121219
vodní pl. zamokřená pl. 1 1277
zast. pl. společný dvůr 5 185
zast. pl. zbořeniště 4 961
zast. pl. 605 254996
ostat.pl. jiná plocha 354 428247
ostat.pl. manipulační pl. 71 97948
ostat.pl. neplodná půda 88 83196
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4658
ostat.pl. ostat.komunikace 222 267455
ostat.pl. pohřeb. 3 12272
ostat.pl. silnice 18 139519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 24130
ostat.pl. zeleň 5 8056
Celkem KN 2866 17086803
EN 19 48359
PK 1625 10549766
GP 4 82405
Celkem ZE 1648 10680530
Par. DKM 1406 1128630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 336
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 109
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 600
byt.z. byt 72
byt.z. garáž 24
Celkem JED 96
LV 694
spoluvlastník 943

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2010
THM-V 1:1000 01.08.1975 26.05.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 12:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.