k.ú.: 721450 - Hnačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542083 - Hnačov NUTS5 CZ0322542083
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 756071
zahrada 52 31183
travní p. 188 751601
lesní poz 164 765130
vodní pl. nádrž umělá 1 491
vodní pl. rybník 1 479362
vodní pl. tok přirozený 7 7537
zast. pl. společný dvůr 2 23
zast. pl. 259 39702
ostat.pl. jiná plocha 75 84095
ostat.pl. manipulační pl. 32 34154
ostat.pl. neplodná půda 232 98135
ostat.pl. ostat.komunikace 70 52376
ostat.pl. silnice 3 13376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 66 32956
ostat.pl. zeleň 1 749
Celkem KN 1330 3146941
Par. KMD 1330 3146941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 70
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 244
LV 215
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 31.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 02:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.