k.ú.: 721280 - Planá u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 7731547
zahrada 740 425154
ovoc. sad 10 112285
travní p. 626 3228813
lesní poz 205 1662870
vodní pl. nádrž umělá 26 26678
vodní pl. rybník 20 577681
vodní pl. tok přirozený 116 55196
vodní pl. tok umělý 48 29954
vodní pl. zamokřená pl. 9 74549
zast. pl. společný dvůr 10 713
zast. pl. zbořeniště 3 720
zast. pl. 1803 465730
ostat.pl. dráha 30 160649
ostat.pl. jiná plocha 717 478641
ostat.pl. manipulační pl. 170 393536
ostat.pl. neplodná půda 205 206002
ostat.pl. ostat.komunikace 580 520266
ostat.pl. pohřeb. 3 19141
ostat.pl. silnice 67 296482
ostat.pl. skládka 2 1242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 61328
ostat.pl. zeleň 102 231646
Celkem KN 6070 16760823
Par. DKM 4548 4241181
Par. KMD 1522 12519642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 106
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 116
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 631
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 430
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 60
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1731
byt.z. byt 1143
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 15
obč.z. byt 58
Celkem JED 1272
LV 2560
spoluvlastník 4231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2011
KMD 1:1000 09.12.2011
THM-V 1:1000 01.01.1958 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.09.2020 14:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička