k.ú.: 721263 - Kříženec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1733926
zahrada 44 31445
travní p. 173 927229
lesní poz 234 2411706
vodní pl. nádrž umělá 4 2784
vodní pl. rybník 3 2720
vodní pl. tok přirozený 3 21246
vodní pl. tok umělý 4 4169
zast. pl. zbořeniště 7 3990
zast. pl. 50 28989
ostat.pl. jiná plocha 46 96665
ostat.pl. manipulační pl. 14 91599
ostat.pl. neplodná půda 49 65437
ostat.pl. ostat.komunikace 101 118347
ostat.pl. silnice 5 27046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1106
Celkem KN 821 5568404
Par. KMD 821 5568404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 47
LV 70
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2016
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 11.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 30.09.2020 19:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička