k.ú.: 721204 - Plácky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 728727
zahrada 494 266634
travní p. 40 42919
vodní pl. nádrž umělá 1 2179
vodní pl. rybník 1 4818
vodní pl. tok přirozený 28 105340
zast. pl. společný dvůr 2 3436
zast. pl. 683 173266
ostat.pl. dráha 6 65506
ostat.pl. jiná plocha 98 89330
ostat.pl. manipulační pl. 23 62260
ostat.pl. neplodná půda 9 5571
ostat.pl. ostat.komunikace 94 92061
ostat.pl. silnice 3 123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11201
ostat.pl. zeleň 12 21659
Celkem KN 1688 1675030
Par. DKM 1688 1675030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 325
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 135
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 654
byt.z. byt 53
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 60
LV 721
spoluvlastník 1231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2000
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.04.2000
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.