k.ú.: 721191 - Pivonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 169865
zahrada 60 32750
travní p. 262 949305
lesní poz 154 2243181
vodní pl. rybník 1 1842
vodní pl. tok přirozený 5 3104
zast. pl. zbořeniště 6 935
zast. pl. 83 16911
ostat.pl. jiná plocha 40 7670
ostat.pl. neplodná půda 137 71082
ostat.pl. ostat.komunikace 73 45111
ostat.pl. pohřeb. 2 1398
ostat.pl. silnice 7 66766
ostat.pl. zeleň 41 12351
Celkem KN 920 3622271
Par. KMD 920 3622271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 82
LV 137
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2009
S-SK ŠS 1:2880 1886 31.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.08.2019 16:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.