k.ú.: 721158 - Pitín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592498 - Pitín NUTS5 CZ0722592498
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2018 2926351
zahrada 445 277051
ovoc. sad 81 66020
travní p. 1608 4145540
lesní poz 1449 14101577
vodní pl. nádrž umělá 2 108384
vodní pl. tok přirozený 73 93920
vodní pl. tok umělý 32 17817
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 7 3771
zast. pl. zbořeniště 13 918
zast. pl. 496 167683
ostat.pl. dráha 23 223619
ostat.pl. jiná plocha 499 312406
ostat.pl. manipulační pl. 90 58290
ostat.pl. neplodná půda 77 29787
ostat.pl. ostat.komunikace 494 424640
ostat.pl. pohřeb. 4 7657
ostat.pl. silnice 204 78310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17403
Celkem KN 7623 23061146
Par. KMD 7623 23061146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 345
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 452
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 702
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 00:51

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.