k.ú.: 721158 - Pitín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592498 - Pitín NUTS5 CZ0722592498
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2018 2926244
zahrada 443 276964
ovoc. sad 81 66020
travní p. mez, stráň 1 156
travní p. 1608 4145540
lesní poz 1449 14101577
vodní pl. nádrž umělá 2 108384
vodní pl. tok přirozený 73 93920
vodní pl. tok umělý 32 17817
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 7 3771
zast. pl. zbořeniště 13 918
zast. pl. 494 167341
ostat.pl. dráha 23 223619
ostat.pl. jiná plocha 506 313804
ostat.pl. manipulační pl. 90 58290
ostat.pl. neplodná půda 75 29207
ostat.pl. ostat.komunikace 494 424207
ostat.pl. pohřeb. 4 7657
ostat.pl. silnice 205 78139
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 17403
Celkem KN 7626 23060980
Par. KMD 7626 23060980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 343
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 450
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 698
spoluvlastník 992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.09.2020 19:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.