k.ú.: 721026 - Písty u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537667 - Písty NUTS5 CZ0208537667
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 671258
zahrada 170 126984
ovoc. sad 1 3761
travní p. 77 206440
lesní poz 65 256057
vodní pl. nádrž přírodní 2 56279
vodní pl. nádrž umělá 1 4318
vodní pl. tok přirozený 4 48875
vodní pl. zamokřená pl. 2 1187
zast. pl. společný dvůr 1 210
zast. pl. zbořeniště 2 683
zast. pl. 297 113064
ostat.pl. jiná plocha 63 52402
ostat.pl. manipulační pl. 18 99193
ostat.pl. neplodná půda 17 21696
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51738
ostat.pl. silnice 10 18113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1425
ostat.pl. zeleň 14 11985
Celkem KN 1029 1745668
Par. KMD 1029 1745668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 285
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 373
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK GS 1842 20.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 02:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.