k.ú.: 720984 - Písnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 2915
orná půda 845 2020839
zahrada 469 197779
ovoc. sad 15 43221
travní p. 118 221027
lesní poz 74 226194
vodní pl. nádrž umělá 5 3189
vodní pl. rybník 4 10178
vodní pl. tok přirozený 102 30771
vodní pl. zamokřená pl. 2 1101
zast. pl. společný dvůr 11 2052
zast. pl. 834 230298
ostat.pl. dálnice 3 22776
ostat.pl. jiná plocha 337 279421
ostat.pl. manipulační pl. 100 94902
ostat.pl. neplodná půda 10 2678
ostat.pl. ostat.komunikace 296 144418
ostat.pl. silnice 75 51248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 46737
ostat.pl. zeleň 28 27077
Celkem KN 3346 3658821
Par. DKM 3346 3658821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 579
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 804
byt.z. byt 552
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 56
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 629
LV 1532
spoluvlastník 2970

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2016
DKM 1:1000 21.10.2011
THM-G 1:1000 03.01.1983 21.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:21

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.