k.ú.: 720984 - Písnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 2915
orná půda 842 2021093
zahrada 469 198240
ovoc. sad 15 43221
travní p. 118 221257
lesní poz 74 226194
vodní pl. nádrž umělá 5 3189
vodní pl. rybník 4 10178
vodní pl. tok přirozený 102 30771
vodní pl. zamokřená pl. 2 1101
zast. pl. společný dvůr 11 2052
zast. pl. 825 228491
ostat.pl. dálnice 3 22776
ostat.pl. jiná plocha 338 280297
ostat.pl. manipulační pl. 99 94889
ostat.pl. neplodná půda 10 2678
ostat.pl. ostat.komunikace 296 144418
ostat.pl. silnice 75 51248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 46737
ostat.pl. zeleň 28 27077
Celkem KN 3334 3658822
Par. DKM 3334 3658822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 52
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 572
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 795
byt.z. byt 552
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 56
Celkem JED 624
LV 1516
spoluvlastník 2930

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.05.2016
DKM 1:1000 21.10.2011
THM-G 1:1000 03.01.1983 21.10.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 26.09.2020 01:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička