k.ú.: 720976 - Písková Lhota u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537659 - Písková Lhota NUTS5 CZ0208537659
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1281 4798647
zahrada 180 106691
ovoc. sad 4 13035
travní p. 7 1872
lesní poz 199 618912
vodní pl. nádrž přírodní 1 121912
vodní pl. nádrž umělá 11 10246
vodní pl. tok přirozený 33 11431
vodní pl. tok umělý 242 67056
vodní pl. zamokřená pl. 3 4596
zast. pl. zbořeniště 2 471
zast. pl. 342 162611
ostat.pl. dálnice 21 37114
ostat.pl. jiná plocha 125 75186
ostat.pl. manipulační pl. 87 67121
ostat.pl. neplodná půda 18 8345
ostat.pl. ostat.komunikace 169 108416
ostat.pl. pohřeb. 1 2067
ostat.pl. silnice 27 72803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11146
ostat.pl. zeleň 38 130994
Celkem KN 2793 6430672
Par. KMD 2793 6430672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 140
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 320
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 416
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1842 28.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 20:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.