k.ú.: 720976 - Písková Lhota u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537659 - Písková Lhota NUTS5 CZ0208537659
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1281 4798647
zahrada 180 106501
ovoc. sad 4 13035
travní p. 7 1872
lesní poz 199 618912
vodní pl. nádrž přírodní 1 121912
vodní pl. nádrž umělá 11 10246
vodní pl. tok přirozený 33 11431
vodní pl. tok umělý 242 67056
vodní pl. zamokřená pl. 3 4596
zast. pl. zbořeniště 2 471
zast. pl. 343 162801
ostat.pl. dálnice 21 37114
ostat.pl. jiná plocha 125 75186
ostat.pl. manipulační pl. 88 67121
ostat.pl. neplodná půda 18 8345
ostat.pl. ostat.komunikace 170 108416
ostat.pl. pohřeb. 1 2067
ostat.pl. silnice 27 72996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11146
ostat.pl. zeleň 38 130994
Celkem KN 2796 6430865
Par. KMD 2796 6430865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 8
Celkem BUD 321
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 418
spoluvlastník 617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1842 28.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.