k.ú.: 720968 - Písková Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536440 - Písková Lhota NUTS5 CZ0207536440
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 1957741
zahrada 253 150857
travní p. 230 632883
lesní poz 58 1243746
vodní pl. nádrž umělá 2 11103
vodní pl. tok přirozený 7 62412
vodní pl. zamokřená pl. 7 6198
zast. pl. zbořeniště 5 1312
zast. pl. 434 110786
ostat.pl. jiná plocha 63 60316
ostat.pl. manipulační pl. 38 36113
ostat.pl. neplodná půda 34 43996
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1365
ostat.pl. ostat.komunikace 72 88448
ostat.pl. pohřeb. 1 1631
ostat.pl. silnice 64 243417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13399
ostat.pl. zeleň 7 9451
Celkem KN 1812 4675174
Par. KMD 1812 4675174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 182
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 171
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 432
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 606
spoluvlastník 907

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2014
S-SK GS 1:2880 1842 08.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 23.09.2020 13:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička