k.ú.: 720917 - Písek u Chlumce nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570575 - Písek NUTS5 CZ0521570575
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 3239010
zahrada 135 81129
ovoc. sad 6 27364
travní p. 132 222115
lesní poz 15 69457
vodní pl. nádrž umělá 11 14351
vodní pl. tok přirozený 54 42749
vodní pl. tok umělý 18 4346
vodní pl. zamokřená pl. 5 2543
zast. pl. společný dvůr 7 6315
zast. pl. zbořeniště 5 1274
zast. pl. 160 91506
ostat.pl. dobývací prost. 53 119741
ostat.pl. dráha 3 18912
ostat.pl. jiná plocha 67 179540
ostat.pl. manipulační pl. 16 21207
ostat.pl. neplodná půda 5 4781
ostat.pl. ostat.komunikace 89 82584
ostat.pl. pohřeb. 1 1895
ostat.pl. silnice 55 107563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6295
ostat.pl. zeleň 4 1012
Celkem KN 1477 4345689
Par. DKM 1477 4345689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 118
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 148
LV 273
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005 97%KÚ mimo grafické příděly
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.