k.ú.: 720917 - Písek u Chlumce nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570575 - Písek NUTS5 CZ0521570575
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 3250322
zahrada 136 80230
ovoc. sad 6 28262
travní p. 134 222236
lesní poz 15 69457
vodní pl. nádrž umělá 11 14351
vodní pl. tok přirozený 51 42575
vodní pl. tok umělý 18 4346
vodní pl. zamokřená pl. 5 2543
zast. pl. společný dvůr 7 6315
zast. pl. zbořeniště 6 1393
zast. pl. 159 91246
ostat.pl. dobývací prost. 83 232461
ostat.pl. dráha 3 18912
ostat.pl. jiná plocha 37 56056
ostat.pl. manipulační pl. 14 21208
ostat.pl. neplodná půda 5 4781
ostat.pl. ostat.komunikace 87 82206
ostat.pl. pohřeb. 1 1895
ostat.pl. silnice 55 107563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6295
ostat.pl. zeleň 3 1009
Celkem KN 1429 4345662
GP 51 446151
Celkem ZE 51 446151
Par. DKM 1429 4345662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 117
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 264
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005 97%KÚ mimo grafické příděly
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.