k.ú.: 720747 - Vítochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 859440
zahrada 95 35241
ovoc. sad 1 4083
travní p. 202 981055
lesní poz 96 508655
vodní pl. nádrž umělá 3 1965
vodní pl. tok přirozený 23 12964
zast. pl. zbořeniště 1 11
zast. pl. 74 18960
ostat.pl. jiná plocha 19 4323
ostat.pl. manipulační pl. 8 2223
ostat.pl. neplodná půda 101 53937
ostat.pl. ostat.komunikace 68 52897
ostat.pl. pohřeb. 2 2774
ostat.pl. silnice 1 17257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1323
Celkem KN 748 2557108
Par. KMD 748 2557108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 74
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 97
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 19:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.