k.ú.: 720739 - Písečné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596434 - Písečné NUTS5 CZ0635596434
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2375625
zahrada 86 34331
ovoc. sad 3 7606
travní p. 233 1267280
lesní poz 120 2570984
vodní pl. nádrž umělá 7 28067
vodní pl. rybník 1 422
vodní pl. tok přirozený 23 10810
vodní pl. tok umělý 13 5519
zast. pl. zbořeniště 7 802
zast. pl. 127 46079
ostat.pl. jiná plocha 25 20907
ostat.pl. manipulační pl. 48 32942
ostat.pl. neplodná půda 35 23209
ostat.pl. ostat.komunikace 110 110382
ostat.pl. silnice 10 47478
ostat.pl. zeleň 1 577
Celkem KN 976 6583020
Par. KMD 976 6583020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 124
LV 127
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 20:14

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.