k.ú.: 720712 - Nové Sady u Písečného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546917 - Písečné NUTS5 CZ0313546917
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 1964108
zahrada 40 27585
travní p. 42 66097
lesní poz 67 311636
vodní pl. rybník 1 477
vodní pl. zamokřená pl. 7 4138
zast. pl. společný dvůr 3 908
zast. pl. zbořeniště 4 1440
zast. pl. 67 44035
ostat.pl. jiná plocha 20 21224
ostat.pl. manipulační pl. 16 50376
ostat.pl. neplodná půda 101 103012
ostat.pl. ostat.komunikace 27 16165
ostat.pl. pohřeb. 1 2276
ostat.pl. silnice 3 33746
ostat.pl. zeleň 1 41
Celkem KN 567 2647264
Par. DKM 393 2445456
Par. KMD 174 201808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 59
LV 64
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2011
DKM-KPÚ 01.05.2009 1:1000 15.05.2009 *) JPÚ na opřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 01:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička