k.ú.: 720704 - Studený Zejf - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540684 - Písečná NUTS5 CZ0711540684
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 63434
zahrada 122 104588
travní p. 169 1009814
lesní poz ostat.komunikace 5 9674
lesní poz 65 917840
vodní pl. nádrž přírodní 1 677
vodní pl. tok přirozený 35 22592
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 22 8019
zast. pl. 77 16769
ostat.pl. jiná plocha 65 55537
ostat.pl. manipulační pl. 1 3954
ostat.pl. neplodná půda 59 23310
ostat.pl. ostat.komunikace 79 56639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 365
ostat.pl. zeleň 3 13648
Celkem KN 734 2306885
Par. DKM 11 3659
Par. KMD 723 2303226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 77
LV 113
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 03.06.2020 23:30

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.