k.ú.: 720691 - Písečná u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540684 - Písečná NUTS5 CZ0711540684
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 660683
zahrada 381 204369
travní p. 259 2606850
lesní poz ostat.komunikace 2 2053
lesní poz 126 1440259
vodní pl. nádrž umělá 4 33374
vodní pl. tok přirozený 54 69477
vodní pl. tok umělý 11 4143
vodní pl. zamokřená pl. 26 63969
zast. pl. společný dvůr 16 4830
zast. pl. zbořeniště 32 8169
zast. pl. 381 129473
ostat.pl. dráha 7 50256
ostat.pl. jiná plocha 175 156545
ostat.pl. manipulační pl. 49 206345
ostat.pl. neplodná půda 95 52245
ostat.pl. ostat.komunikace 208 156422
ostat.pl. pohřeb. 3 3072
ostat.pl. silnice 35 67637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14569
ostat.pl. zeleň 70 192794
Celkem KN 2035 6127534
Par. DKM 522 3839866
Par. KMD 1513 2287668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 135
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 374
byt.z. byt 51
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 68
LV 440
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 07.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 07.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.08.2019 13:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.