k.ú.: 720658 - Písařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540650 - Písařov NUTS5 CZ0715540650
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 746 3547294
zahrada 248 133578
ovoc. sad 1 2931
travní p. 859 3078722
lesní poz 537 7449547
vodní pl. tok přirozený 11 8844
vodní pl. tok umělý 45 10838
zast. pl. společný dvůr 4 689
zast. pl. zbořeniště 51 8774
zast. pl. 326 81446
ostat.pl. jiná plocha 145 103571
ostat.pl. manipulační pl. 18 13715
ostat.pl. neplodná půda 368 257802
ostat.pl. ostat.komunikace 270 204233
ostat.pl. pohřeb. 1 1300
ostat.pl. silnice 27 143068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16990
ostat.pl. zeleň 4 2186
Celkem KN 3667 15065528
Par. KMD 3667 15065528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 226
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 318
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 411
spoluvlastník 605

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 21:32

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.