k.ú.: 720640 - Bukovice u Písařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540650 - Písařov NUTS5 CZ0715540650
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 449 2939623
zahrada 67 41320
travní p. 279 468124
lesní poz 38 89069
vodní pl. nádrž umělá 2 2094
vodní pl. tok přirozený 13 10439
vodní pl. tok umělý 80 26209
zast. pl. zbořeniště 9 2285
zast. pl. 74 26053
ostat.pl. jiná plocha 88 56819
ostat.pl. manipulační pl. 1 1300
ostat.pl. neplodná půda 99 57547
ostat.pl. ostat.komunikace 79 48179
ostat.pl. silnice 28 73384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6949
Celkem KN 1307 3849394
EN 1 19376
GP 5 64485
Celkem ZE 6 83861
Par. KMD 1307 3849394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 71
LV 105
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 06:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.