k.ú.: 720631 - Pilníkov III - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579599 - Pilníkov NUTS5 CZ0525579599
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1660645
zahrada 109 118958
travní p. 140 1332650
lesní poz 31 1792032
vodní pl. nádrž přírodní 1 5990
vodní pl. nádrž umělá 3 59535
vodní pl. tok přirozený 20 65534
vodní pl. zamokřená pl. 5 45735
zast. pl. zbořeniště 3 795
zast. pl. 161 59521
ostat.pl. dráha 4 46406
ostat.pl. jiná plocha 39 29277
ostat.pl. manipulační pl. 16 52854
ostat.pl. neplodná půda 59 104610
ostat.pl. ostat.komunikace 56 126653
ostat.pl. silnice 5 45798
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 686
ostat.pl. zeleň 4 3991
Celkem KN 693 5551670
Par. DKM 680 4345486
Par. KMD 13 1206184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 4
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 154
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 192
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2017
KMD 1:1000 14.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2017
S-SK GS 1:2880 1824 24.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 02:30

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.