k.ú.: 720623 - Pilníkov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579599 - Pilníkov NUTS5 CZ0525579599
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1881730
zahrada 72 74071
travní p. 203 2417320
lesní poz 75 1803073
vodní pl. nádrž umělá 4 29467
vodní pl. rybník 2 4835
vodní pl. tok přirozený 65 35669
vodní pl. tok umělý 4 8228
vodní pl. zamokřená pl. 3 7236
zast. pl. společný dvůr 2 1491
zast. pl. zbořeniště 8 1880
zast. pl. 122 55382
ostat.pl. dráha 5 34688
ostat.pl. jiná plocha 77 66067
ostat.pl. manipulační pl. 9 14230
ostat.pl. neplodná půda 51 130659
ostat.pl. ostat.komunikace 79 177265
ostat.pl. silnice 6 62419
ostat.pl. zeleň 1 2329
Celkem KN 816 6808039
EN 1 4156
GP 12 36916
Celkem ZE 13 41072
Par. DKM 816 6808039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 119
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 168
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.02.2017
S-SK GS 1:2880 1824 24.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 02:02

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.