k.ú.: 720623 - Pilníkov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579599 - Pilníkov NUTS5 CZ0525579599
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1881730
zahrada 70 74103
travní p. 198 2417324
lesní poz 75 1803073
vodní pl. nádrž umělá 4 29467
vodní pl. rybník 2 4835
vodní pl. tok přirozený 65 35669
vodní pl. tok umělý 4 8228
vodní pl. zamokřená pl. 3 7236
zast. pl. společný dvůr 2 1491
zast. pl. zbořeniště 8 1880
zast. pl. 121 55288
ostat.pl. dráha 5 34688
ostat.pl. jiná plocha 75 66129
ostat.pl. manipulační pl. 9 14230
ostat.pl. neplodná půda 49 130659
ostat.pl. ostat.komunikace 78 177265
ostat.pl. silnice 6 62419
ostat.pl. zeleň 1 2329
Celkem KN 803 6808043
EN 1 4156
GP 12 36916
Celkem ZE 13 41072
Par. DKM 803 6808043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 165
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.02.2017
S-SK GS 1:2880 1824 24.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 09:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.