k.ú.: 720615 - Pilníkov I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579599 - Pilníkov NUTS5 CZ0525579599
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 250575
zahrada 211 141454
travní p. 150 1098944
lesní poz 61 2653011
vodní pl. nádrž přírodní 1 175
vodní pl. nádrž umělá 1 2394
vodní pl. tok přirozený 53 45358
vodní pl. zamokřená pl. 1 2469
zast. pl. společný dvůr 2 348
zast. pl. zbořeniště 3 318
zast. pl. 286 55317
ostat.pl. dráha 2 1548
ostat.pl. jiná plocha 100 45655
ostat.pl. manipulační pl. 6 4742
ostat.pl. neplodná půda 41 115369
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 807
ostat.pl. ostat.komunikace 85 175666
ostat.pl. pohřeb. 1 3798
ostat.pl. silnice 4 4787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21225
ostat.pl. zeleň 7 6364
Celkem KN 1031 4630324
GP 4 1335
Celkem ZE 4 1335
Par. DKM 960 2186974
Par. KMD 71 2443350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 275
byt.z. byt 58
obč.z. byt 6
Celkem JED 64
LV 323
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2017
KMD 1:1000 14.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 24.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 13.08.2022 01:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.