k.ú.: 720551 - Pičín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541052 - Pičín NUTS5 CZ020B541052
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1184 6150731
zahrada 342 227226
ovoc. sad 10 25588
travní p. 272 939557
lesní poz 120 6031062
vodní pl. nádrž umělá 6 11507
vodní pl. rybník 9 133504
vodní pl. tok přirozený 184 45107
vodní pl. tok umělý 6 765
zast. pl. společný dvůr 5 2803
zast. pl. zbořeniště 4 2690
zast. pl. 343 118641
ostat.pl. jiná plocha 86 47911
ostat.pl. manipulační pl. 38 41600
ostat.pl. neplodná půda 151 147201
ostat.pl. ostat.komunikace 196 210190
ostat.pl. pohřeb. 2 5582
ostat.pl. silnice 11 101016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13106
ostat.pl. zeleň 1 195
Celkem KN 2979 14255982
Par. KMD 2979 14255982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 87
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 329
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 522
spoluvlastník 816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 20:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.