k.ú.: 720542 - Pchery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532720 - Pchery NUTS5 CZ0203532720
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 5162606
zahrada školka 1 29
zahrada 518 261227
ovoc. sad 17 97219
travní p. mez, stráň 3 2015
travní p. 58 115635
lesní poz 42 200107
vodní pl. tok přirozený 5 581
vodní pl. zamokřená pl. 5 8481
zast. pl. společný dvůr 7 2312
zast. pl. zbořeniště 11 1624
zast. pl. 898 228213
ostat.pl. jiná plocha 102 58809
ostat.pl. manipulační pl. 61 119707
ostat.pl. neplodná půda 74 141157
ostat.pl. ostat.komunikace 190 184876
ostat.pl. pohřeb. 2 12003
ostat.pl. silnice 15 79891
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 25658
ostat.pl. zeleň 36 50945
Celkem KN 2370 6753095
Par. DKM 408 5506288
Par. KMD 1962 1246807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 432
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 246
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 890
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 9
obč.z. byt 9
Celkem JED 56
LV 908
spoluvlastník 1233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
DKM-KPÚ 05.01.2013 1:1000 07.01.2013 *)
S-SK GS 1:1440 1840 23.06.2015 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 20.09.2020 23:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.