k.ú.: 720500 - Petřvald u Nového Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599743 - Petřvald NUTS5 CZ0804599743
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81122 - Příbor

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1355 4865377
zahrada 690 515418
travní p. 271 474603
lesní poz 305 588742
vodní pl. nádrž umělá 11 14622
vodní pl. tok přirozený 136 169045
vodní pl. zamokřená pl. 12 10307
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 11 4020
zast. pl. 686 238335
ostat.pl. jiná plocha 221 132054
ostat.pl. manipulační pl. 59 105946
ostat.pl. neplodná půda 112 122576
ostat.pl. ostat.komunikace 463 182112
ostat.pl. pohřeb. 1 5224
ostat.pl. silnice 18 123492
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 41086
ostat.pl. zeleň 10 6798
Celkem KN 4364 7599814
Par. KMD 4364 7599814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 450
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 664
byt.z. byt 25
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 802
spoluvlastník 1164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 13:09

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.