k.ú.: 720461 - Petřkovice u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1221635
zahrada 130 116538
travní p. 219 704293
lesní poz 128 565568
vodní pl. tok přirozený 11 12232
zast. pl. společný dvůr 4 508
zast. pl. zbořeniště 3 837
zast. pl. 113 37999
ostat.pl. jiná plocha 46 31506
ostat.pl. manipulační pl. 13 14801
ostat.pl. neplodná půda 11 29388
ostat.pl. ostat.komunikace 68 64011
ostat.pl. silnice 7 25844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9540
ostat.pl. zeleň 1 1324
Celkem KN 964 2836024
Par. KMD 964 2836024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 112
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 166
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2013
KM-D 1:2000 05.06.2000 14.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 15:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička