k.ú.: 720461 - Petřkovice u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 1221370
zahrada 130 116675
travní p. 219 704293
lesní poz 129 565833
vodní pl. tok přirozený 11 12232
zast. pl. společný dvůr 4 508
zast. pl. zbořeniště 3 837
zast. pl. 113 39243
ostat.pl. jiná plocha 44 30220
ostat.pl. manipulační pl. 13 14801
ostat.pl. neplodná půda 11 29388
ostat.pl. ostat.komunikace 67 64037
ostat.pl. silnice 7 25844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9540
ostat.pl. zeleň 1 1324
Celkem KN 961 2836145
Par. KMD 961 2836145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 113
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 165
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2013
KM-D 1:2000 05.06.2000 14.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 05.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 08:02

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.