k.ú.: 720453 - Petříkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 549631 - Nadějkov NUTS5 CZ0317549631
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 249069
zahrada 22 16051
ovoc. sad 1 4469
travní p. 125 571931
lesní poz 37 249384
vodní pl. nádrž přírodní 1 2702
vodní pl. nádrž umělá 1 279
vodní pl. rybník 2 9729
vodní pl. tok přirozený 1 1431
vodní pl. tok umělý 8 5768
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. 27 14937
ostat.pl. jiná plocha 9 12568
ostat.pl. manipulační pl. 3 1211
ostat.pl. neplodná půda 61 69755
ostat.pl. ostat.komunikace 26 12582
ostat.pl. silnice 3 16993
Celkem KN 371 1238900
Par. KMD 371 1238900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2012
S-SK GS 1:2880 1830 07.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička