k.ú.: 720399 - Petrůvka u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556874 - Petrůvka NUTS5 CZ0724556874
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 533029
zahrada 88 57002
travní p. mez, stráň 4 2184
travní p. 729 2081540
lesní poz školka 1 9947
lesní poz 433 3640270
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 10 25874
zast. pl. zbořeniště 7 1403
zast. pl. 157 61914
ostat.pl. jiná plocha 116 239654
ostat.pl. manipulační pl. 19 17771
ostat.pl. neplodná půda 153 188851
ostat.pl. ostat.komunikace 107 128120
ostat.pl. silnice 25 13750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5812
ostat.pl. zeleň 5 4755
Celkem KN 2060 7013251
Par. KMD 2060 7013251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 3
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 156
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 272
spoluvlastník 610

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:2000 31.05.2002 28.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.