k.ú.: 720399 - Petrůvka u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556874 - Petrůvka NUTS5 CZ0724556874
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 503350
zahrada 90 64204
travní p. mez, stráň 18 29619
travní p. 706 2093607
lesní poz školka 1 9947
lesní poz 419 3682370
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 10 25874
zast. pl. zbořeniště 7 1403
zast. pl. 160 62332
ostat.pl. jiná plocha 109 212823
ostat.pl. manipulační pl. 19 17771
ostat.pl. neplodná půda 132 156482
ostat.pl. ostat.komunikace 107 128120
ostat.pl. silnice 25 13750
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5812
ostat.pl. zeleň 5 4755
Celkem KN 1997 7013594
Par. KMD 1997 7013594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 3
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 272
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:2000 31.05.2002 28.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:28

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.