k.ú.: 720305 - Staré Nespeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534323 - Petrovice II NUTS5 CZ0205534323
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1572252
zahrada 147 125987
travní p. 268 563185
lesní poz 58 4671441
vodní pl. nádrž umělá 5 6017
vodní pl. tok umělý 2 1140
vodní pl. zamokřená pl. 2 6548
zast. pl. společný dvůr 2 1030
zast. pl. zbořeniště 7 837
zast. pl. 153 63340
ostat.pl. jiná plocha 43 15450
ostat.pl. manipulační pl. 30 34627
ostat.pl. neplodná půda 23 15138
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 811
ostat.pl. ostat.komunikace 122 138184
ostat.pl. silnice 3 62549
ostat.pl. zeleň 1 75
Celkem KN 1181 7278611
Par. KMD 1181 7278611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 57
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 150
LV 216
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 12.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.