k.ú.: 720267 - Losiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534323 - Petrovice II NUTS5 CZ0205534323
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2111299
zahrada 141 122934
ovoc. sad 4 7344
travní p. 348 702503
lesní poz 166 1015571
vodní pl. nádrž umělá 1 116
vodní pl. tok přirozený 16 22969
zast. pl. společný dvůr 4 1358
zast. pl. zbořeniště 3 1207
zast. pl. 155 57886
ostat.pl. jiná plocha 27 9875
ostat.pl. manipulační pl. 23 25905
ostat.pl. neplodná půda 149 133492
ostat.pl. ostat.komunikace 101 76674
ostat.pl. pohřeb. 1 2840
ostat.pl. silnice 4 37918
ostat.pl. zeleň 5 1476
Celkem KN 1518 4331367
Par. KMD 1518 4331367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 219
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 11:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.