k.ú.: 720241 - Újezdec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 1932053
zahrada 44 31075
ovoc. sad 4 10411
travní p. 25 83122
lesní poz 17 89009
vodní pl. nádrž umělá 1 504
vodní pl. rybník 1 8192
vodní pl. tok přirozený 8 8439
vodní pl. tok umělý 1 174
vodní pl. zamokřená pl. 3 7054
zast. pl. společný dvůr 6 1435
zast. pl. zbořeniště 2 815
zast. pl. 48 26569
ostat.pl. jiná plocha 9 21714
ostat.pl. manipulační pl. 14 23478
ostat.pl. neplodná půda 12 15325
ostat.pl. ostat.komunikace 35 42421
ostat.pl. silnice 6 34116
ostat.pl. zeleň 5 3397
Celkem KN 325 2339303
Par. DKM 197 2259685
Par. KMD 128 79618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 46
LV 84
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 15:53

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.