k.ú.: 720232 - Senetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1069071
zahrada 21 20085
ovoc. sad 1 3456
travní p. 37 114454
lesní poz 15 155249
vodní pl. nádrž umělá 1 1252
vodní pl. rybník 3 210026
vodní pl. tok přirozený 4 2995
vodní pl. tok umělý 1 1376
vodní pl. zamokřená pl. 1 1379
zast. pl. společný dvůr 3 215
zast. pl. zbořeniště 2 593
zast. pl. 42 24570
ostat.pl. jiná plocha 5 1945
ostat.pl. manipulační pl. 24 25533
ostat.pl. neplodná půda 26 29250
ostat.pl. ostat.komunikace 28 20059
ostat.pl. silnice 3 9942
ostat.pl. zeleň 4 3413
Celkem KN 343 1694863
Par. DKM 22 36784
Par. KMD 321 1658079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 42
LV 47
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 22.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.