k.ú.: 720224 - Petrovice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2978040
zahrada 113 73017
ovoc. sad 3 6108
travní p. 35 139539
lesní poz ostat.komunikace 1 481
lesní poz 86 2810257
vodní pl. rybník 7 42450
vodní pl. tok přirozený 5 12574
vodní pl. tok umělý 5 1632
vodní pl. zamokřená pl. 1 4552
zast. pl. společný dvůr 10 4066
zast. pl. zbořeniště 11 2818
zast. pl. 157 67190
ostat.pl. jiná plocha 37 25133
ostat.pl. manipulační pl. 50 37996
ostat.pl. neplodná půda 14 27686
ostat.pl. ostat.komunikace 57 98270
ostat.pl. pohřeb. 3 2010
ostat.pl. silnice 5 50334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3039
ostat.pl. zeleň 14 15574
Celkem KN 755 6402766
PK 3 1708
Celkem ZE 3 1708
Par. DKM 362 6173816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 150
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 10
Celkem JED 22
LV 181
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.10.2010 1:1000 13.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.