k.ú.: 720224 - Petrovice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2978040
zahrada 113 73095
ovoc. sad 3 6316
travní p. 35 139539
lesní poz ostat.komunikace 1 481
lesní poz 86 2810257
vodní pl. rybník 7 42450
vodní pl. tok přirozený 5 12574
vodní pl. tok umělý 5 1632
vodní pl. zamokřená pl. 1 4552
zast. pl. společný dvůr 9 2198
zast. pl. zbořeniště 11 2818
zast. pl. 152 68704
ostat.pl. jiná plocha 35 25201
ostat.pl. manipulační pl. 48 37996
ostat.pl. neplodná půda 14 27686
ostat.pl. ostat.komunikace 57 98266
ostat.pl. pohřeb. 3 2010
ostat.pl. silnice 5 50334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3039
ostat.pl. zeleň 14 15574
Celkem KN 745 6402762
PK 3 1708
Celkem ZE 3 1708
Par. DKM 362 6173812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 146
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 10
Celkem JED 22
LV 183
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.10.2010 1:1000 13.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.