k.ú.: 720216 - Paběnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531278 - Paběnice NUTS5 CZ0205531278
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 2972439
zahrada 142 99013
ovoc. sad 4 15825
travní p. 72 214031
lesní poz 91 2107860
vodní pl. nádrž přírodní 2 2587
vodní pl. nádrž umělá 4 1108
vodní pl. rybník 4 101346
vodní pl. tok přirozený 10 20132
vodní pl. tok umělý 12 10563
vodní pl. zamokřená pl. 3 1561
zast. pl. společný dvůr 7 2011
zast. pl. zbořeniště 8 1746
zast. pl. 180 65900
ostat.pl. jiná plocha 23 6797
ostat.pl. manipulační pl. 39 26014
ostat.pl. neplodná půda 89 87996
ostat.pl. ostat.komunikace 115 143240
ostat.pl. pohřeb. 1 489
ostat.pl. silnice 7 43652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22456
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5639
ostat.pl. zeleň 19 22778
Celkem KN 990 5975183
PK 2 2542
Celkem ZE 2 2542
Par. DKM 488 5676394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 16
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 174
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 204
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.08.2007 1:1000 15.10.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 05:47

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.