k.ú.: 720216 - Paběnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531278 - Paběnice NUTS5 CZ0205531278
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 2975034
zahrada 143 99892
ovoc. sad 4 16043
travní p. 73 213911
lesní poz 90 2107025
vodní pl. nádrž přírodní 2 2587
vodní pl. nádrž umělá 4 1108
vodní pl. rybník 4 101346
vodní pl. tok přirozený 10 20132
vodní pl. tok umělý 12 10563
vodní pl. zamokřená pl. 3 1561
zast. pl. společný dvůr 7 2169
zast. pl. zbořeniště 10 1941
zast. pl. 167 64493
ostat.pl. jiná plocha 22 6507
ostat.pl. manipulační pl. 39 25946
ostat.pl. neplodná půda 90 94099
ostat.pl. ostat.komunikace 117 143567
ostat.pl. pohřeb. 1 489
ostat.pl. silnice 7 43652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 19912
ostat.pl. zeleň 19 22772
Celkem KN 981 5974749
PK 8 8113
Celkem ZE 8 8113
Par. DKM 477 5676393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 15
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 204
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.08.2007 1:1000 15.10.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.