k.ú.: 720208 - Michalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534315 - Petrovice I NUTS5 CZ0205534315
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 662893
zahrada 29 25374
travní p. 16 78620
lesní poz ostat.komunikace 2 10292
lesní poz 23 2465051
vodní pl. nádrž umělá 1 1113
vodní pl. tok přirozený 1 1652
vodní pl. zamokřená pl. 1 4089
zast. pl. zbořeniště 3 539
zast. pl. 18 10055
ostat.pl. jiná plocha 3 3926
ostat.pl. manipulační pl. 2 507
ostat.pl. neplodná půda 5 5813
ostat.pl. ostat.komunikace 11 26970
ostat.pl. pohřeb. 1 745
ostat.pl. silnice 1 21471
ostat.pl. zeleň 2 4959
Celkem KN 144 3324069
Par. DKM 103 3299273
Par. KMD 41 24796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 18
LV 36
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2017
DKM-KPÚ 17.10.2012 1:1000 31.10.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 16:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.