k.ú.: 720151 - Petrovice u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582212 - Petrovice NUTS5 CZ0641582212
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1104 1883851
zahrada 252 132279
ovoc. sad 3 11615
travní p. 354 268285
lesní poz 51 2392275
vodní pl. nádrž umělá 4 5391
vodní pl. rybník 2 8410
vodní pl. tok přirozený 7 1913
vodní pl. tok umělý 7 900
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. zbořeniště 8 1318
zast. pl. 283 75165
ostat.pl. jiná plocha 54 9308
ostat.pl. manipulační pl. 43 41086
ostat.pl. neplodná půda 73 30515
ostat.pl. ostat.komunikace 253 95820
ostat.pl. pohřeb. 2 1676
ostat.pl. silnice 8 34674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3916
ostat.pl. zeleň 7 448
Celkem KN 2519 4998992
Par. KMD 2519 4998992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 178
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 20
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 345
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 30.09.2020 04:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička