k.ú.: 720143 - Petrovice u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580767 - Petrovice NUTS5 CZ0534580767
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 855680
zahrada 125 88270
ovoc. sad 9 13900
travní p. 336 554892
lesní poz 74 945531
vodní pl. nádrž přírodní 1 385
vodní pl. tok přirozený 9 6915
zast. pl. zbořeniště 7 2070
zast. pl. 127 32352
ostat.pl. dráha 1 4155
ostat.pl. jiná plocha 66 33247
ostat.pl. manipulační pl. 8 8987
ostat.pl. neplodná půda 51 12074
ostat.pl. ostat.komunikace 130 53036
ostat.pl. pohřeb. 1 580
ostat.pl. silnice 4 21512
Celkem KN 1203 2633586
Par. DKM 10 33507
Par. KMD 1193 2600079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 121
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 141
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2013
S-SK GS 1:2880 1839 06.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 23:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.