k.ú.: 720101 - Petrovice u Štoků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 477
orná půda 275 2824417
zahrada 88 50376
travní p. mez, stráň 1 554
travní p. 337 1106597
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 310 2593728
vodní pl. nádrž umělá 2 3412
vodní pl. rybník 5 26117
vodní pl. tok přirozený 9 870
vodní pl. tok umělý 84 18736
vodní pl. zamokřená pl. 1 2136
zast. pl. zbořeniště 1 50
zast. pl. 98 48222
ostat.pl. dálnice 2 86784
ostat.pl. jiná plocha 44 21541
ostat.pl. manipulační pl. 15 22645
ostat.pl. neplodná půda 209 135851
ostat.pl. ostat.komunikace 278 119877
ostat.pl. silnice 21 99041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2934
ostat.pl. zeleň 5 899
Celkem KN 1789 7165308
Par. DKM 1789 7165308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
LV 167
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1991 16.02.2005
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 03:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.